کلاسهای آنلاین گوگل میت

مصاحبه تعیین سطح (کلیک کنید)

سوپروایرز کد گوگل میت hzk-jxpv-ont

کلاس آزمایشی

فنی کد گوگل میت jpa-qmgn-cnh

برای ورود به کلاس، روی نام کلاس خود با توجه به روز و ساعتی که کلاس دارید، کلیک کنید

نام کلاس روزها ساعت آموزشگر کد گوگل میت
English Time 2 (Part 4) شنبه، چهارشنبه 17-18:30 حسین‌خانی hzk-jxpv-ont
English Time 2 (Part 3)/ Private جمعه، دوشنبه 18:30-20 حسین‌خانی hzk-jxpv-ont
Teen 2 Teen 3 (Part 1) سه‌شنبه، چهارشنبه
13:45-15:15 حسین‌خانی hzk-jxpv-ont
Teen2Teen 3 (Part 3) شنبه، چهارشنبه
18:30-20 حسین‌خانی hzk-jxpv-ont
Teen2Teen 3 (Part 2) / Private شنبه، چهارشنبه 15:30-17 حسین‌خانی hzk-jxpv-ont
Teen2Teen 4 (Part 3) یکشنبه، سه‌شنبه
17-18:30 حسین‌خانی hzk-jxpv-ont
American English File Starter A (Part 1) یکشنبه، سه‌شنبه 18:30-20 حسین‌خانی hzk-jxpv-ont
American English File Starter B (Part 1) یکشنبه، سه‌شنبه 20-21:30 حسین‌خانی hzk-jxpv-ont
American English File Starter (Part 4) شنبه، چهارشنبه 20-21:30 حسین‌خانی hzk-jxpv-ont
American English File 2 (Part 2) یکشنبه، سه‌شنبه 20-21:30 حسین‌خانی hzk-jxpv-ont
Hip Hip Hooray 1 (Part 1) دوشنبه، پنجشنبه
17:30-19  جعفری wkg-zhqu-gxa
Tiny Talk 3A (Part 2) شنبه، چهارشنبه 17:30-18:30  جعفری wkg-zhqu-gxa
Teen2Teen 1 (Part 3) شنبه، چهارشنبه 18:45-20:15  جعفری wkg-zhqu-gxa
English Time 1 (Part 3) دوشنبه، پنجشنبه 19:30-21 جعفری wkg-zhqu-gxa
English Time 1 (Part 1&2) شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 10-11:30 جعفری wkg-zhqu-gxa
English Time 1 (Part 1&2&3) شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 15-16:30 جعفری wkg-zhqu-gxa
Alphabet / Private یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه 14:30-15:30 جعفری wkg-zhqu-gxa

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top