پنل دانش آموزي مديار

پنل دانش آموزي مديار

پس از راه اندازي اپليكيشن مديار و با توجه به نياز دانش آموزان، پيش دبستان و دبستان غيردولتي فارابي، اقدام به راه اندازي پنل دانش آموزي مديار كرده است. اين پنل، متفاوت از پنل اوليا بوده و از جمله ويژگيهاي آن، اين است كه دانش آموز ميتواند نمره ها، تكاليف و... را ببنيد، اما نمي تواند در آنها تغييري ايجاد كند. همچنين با استفاده دانش آموز از اين پنل، تغييري در اعلامهاي مخصوص پنل اوليا به وجود نمي آيد.

نام كاربري دانش آموزان براي استفاده از اين پنل، همان نام كاربري اوليا است، اما رمز آن براي هر دانش آموز متفاوت ميباشد. براي دريافت اين رمز، دانش آموزان به دفتر دبستان مراجعه كنند.


لیست اخبار
Top