كارگذاشتن دستشوي آنتي باكريال

كارگذاشتن دستشوي آنتي باكريال

پيش دبستان و دبستان غيردولتي فارابي با توجه به اعلام وزرات بهداشت  مبني بر پيشگيري از شيوع بيمارهاي واگيردار و ويروسي، اقدام به خريد مواد و دستگاه نيمه اتوماتيك دستشوي آنتي باكتريال كرده است. اين دستگاه در سالن دبستان نصب شده است و دانش آموزان، كاركنان مدرسه، اوليا ميتوانند از آن براي ضدعفوني كردن دستان خود استفاده كنند.

پيش دبستان و دبستان غيردولتي پسرانه فارابي: آموزشگاه پاسخگو


لیست اخبار
Top